herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXVI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 9 lutego 2009 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy St.Czarnowo ul. Św. Floriana 10 -

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy tj. z dnia 29.12.2008 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym; - sprawozdania z działalności stałych komisji Rady za II półrocze 2008 r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2009 r. - druk nr 1/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. - druk nr 2/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2009 r. - druk nr 3/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2009 r. - druk 4/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2009 r. - druk nr 5/XXVI;
  1. przedstawienie planu,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2009 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 6/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w statucie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 7/XXVI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008 – druk nr 10/XXVI;
  1. dyskusja,
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 8/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/179/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2008 r. – druk nr 9/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/15) - druk nr 12/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Glinna (dot. dz. nr 289/16) - druk nr 13/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej – druk nr 11/XXVI;
  1. dyskusja,
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. podjęcie uchwały.
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-02-2009 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2009
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2009 13:45