herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Protokół Nr XXIX/05 z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo odbytej w dniu 28 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy

Protokół Nr XXIX/05

Protokół Nr XXIX/05
z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
odbytej w dniu 28 listopada 2005 r. w sali Urzędu Gminy
w godz. od 1300 - 1335

XXIX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Stare Czarnowo o godzinie 1300 otworzył Przewodniczący Rady Kazimierz Mendak witając wszystkich radnych, sołtysów, Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy.
Stwierdził / na podstawie listy obecności /, że jest quorum - obecnych 14 radnych, można obradować i podejmować uchwały.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, natomiast lista obecności osób spoza Rady Gminy stanowi załącznik nr 2.
Następnie zapoznał z treścią wniosku Wójta M.Wosia dot. zwołania nadzwyczajnej sesji oraz załączonym, proponowanym porządkiem obrad sesji. Wniosek Wójta wraz z porządkiem stanowi załącznik nr 3 do protokołu

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo i stwierdzenie quorum.
 2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 3. Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały
 4. Zakończenie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa.

Przewodniczący Rady K. Mendak odczytał projekt w/w uchwały.

P.Skarbnik A.Baran przedstawiła informacje o projekcie uchwały m.in.; stwierdziła, że łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 4.124.724 zł i trzeba ją trochę zmniejszyć. Uchwała będzie obligowała do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 -2010. Polegała będzie na;

 • Dzieci od kl. I -III będą brały udział w zajęciach, które będą odbywały się na basenie w Gryfinie (wszystkie dzieci będą objęte programem profilaktyki zdrowotnej ),
 • Klasy od IV - VI będą miały prowadzone zajęcia korekcyjne w Sali gimnastycznej w Kołbaczu. Będą miały dodatkowo sprzęt do ćwiczeń korekcyjnych

Składany projekt umożliwi uzyskanie do 3.506.015 zł dofinansowania, przy czym wkład własny Gminy Stare Czarnowo to 38.679 zł. Gmina Gryfino ma największy udział wiec większe pieniądze musi zabezpieczyć.
Gmina Stare Czarnowo zapewnia kwotę na 2006 r 538 zł, stwierdziła, że wcześniej nie były znane kwoty, które mieliśmy zabezpieczyć, ale w projekcie budżetu na ten cel zapewniliśmy 50.000 zł. Pieniądze te są zabezpieczone.

Dyskusja

Przewodniczący Rady K.Mendak zapytał czy uchwała musi dzisiaj być podjęta dla przyszłych trzech budżetów , czy nie wystarczy kwota następnego budżetu.

P.Skarbnik w odpowiedzi na w/w pytanie, stwierdziła, że nie wystarczy tylko kwota z następnego budżetu ponieważ wniosek musi być złożony wraz z innymi potrzebnymi dokumentami.

Wójt wyjaśnił, iż to porozumienie jest bardzo korzystne dla całej Gminy. Dofinansowanie z zewnątrz wynosi 10.000 w skali roku.

Radny Zacharski zapytał, czy program dotyczy wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej?

Skarbnik Gminy w odpowiedzi na w/w pytanie, stwierdziła, że tylko dzieci z kl I -III są objęte programem zajęciami na basenie. Natomiast Wójt powiedział, że jak nie będzie tyle dzieci z kl. I - III to pojadą też starsze. Cały ten program obejmuje dzieci od kl. I - IV oprócz uczniów gimnazjum.

Radna Cioch sądzi, że uchwała jest obligatoryjna. Uważa, że jest to dobre w przypadku zmiany składy rady.

Wójt stwierdził, iż jest to zawarte w § 7 porozumienia.

Radny Grzywiński zapytał, gdy w przypadku gdybyśmy tych środków pomocnych nie otrzymali to co się dzieje z uchwałą.

Wójt odpowiedział na zapytanie radnego w taki sposób, że jeśli nie dostaniemy dofinansowania, ale zainicjowaliśmy taki projekt i to się nie spełni, będziemy szukać gdzie indziej.

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Gminą Banie, Gminą Stare Czarnowo i Gminą Widuchowa, dotyczącego wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa.

/ projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak:
- za uchwałą głosowało 14 radnych.(jedna nieobecna). Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest uchwała nr XXIX/222/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.11.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.3.Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"

Dyskusja - brak

Z uwagi na brak dalszych dyskusji w tej sprawie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie na lata 2006 - 2010 na realizację projektu pod nazwą "Wdrażanie programu propagującego styl życia zmniejszający ryzyko chorób cywilizacyjnych poprzez prowadzenie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych, a w szczególności w zakresie wad postawy i otyłości u dzieci i młodzieży na terenie gmin: Gryfino, Banie, Stare Czarnowo, Widuchowa"

/ projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu/ i uchwała została przegłosowana i tak:
- za uchwałą głosowało 14 radnych.(jedna nieobecna). Uchwała została podjęta jednogłośnie .
Jest uchwała nr XXIX/223/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.11.2005r. w sprawie j/w i stanowi załącznik nr 7do protokołu.

4. Zakończenie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Wójt M.Woś podziękował wszystkim za uchwalenie uchwały.

Przewodniczący Rady P.Kazimierz Mendak ogłosił zakończenie obrad sesji XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo. Sesja zakończyła się o godzinie 1335.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Protokołowała
Drwal Ewelina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 23-01-2006 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 23-01-2006 11:30