herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 30 listopada 2005 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji tj. z dnia 28.10.2005 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r. (zwiększenie dochodów i wydatków gminy o kwotę 29.334 zł - dot. dz. 750, 758, 851, 854, 921).
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2006 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów  na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie stawek opłaty targowej na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3.  podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości  oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały uchylający uchwałę nr XXVIII/219/05 z dnia 28.10.2005r. w  sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowana  przestrzennego dotyczącego części obrębu Binowo w Gminie Stare Czarnowo.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych ( dot. powołania Piotra Kowalczyka).
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Zapytania sołtysów.
 17. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 13-01-2006 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-01-2006 13:56