herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXVIII
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 30 marca 2009 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy St.Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy z dnia 09.02.2009 r. oraz z XXVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy z dnia 27.02.2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej - druk nr 1/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 - druk nr 2/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2009 - druk nr 3/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - druk 4/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad finansowania zadań w zakresie unieszkodliwiania azbestu zawartego w pokryciach dachowych i elewacji pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie Gminy Stare Czarnowo - druk nr 5/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu usuwania azbestu na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 6/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w trybie ustnego przetargu nieograniczonego – druk nr 7/XXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boisk sportowych na terenach będących własnością Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2009 r. – druk nr 10/XXVIII;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Informacja z wykonania budżetu  Zespołu Szkół w Kołbaczu za rok 2008.
 19. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2008 (w tym; wykonanie budżetu).
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 19-03-2009 11:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-03-2009 11:04