herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/18/2009 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE Nr II/18/2009
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 kwietnia 2009 r.


w sprawie przyjęcia Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 70 a ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, województw, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin dofinansowania zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stare Czarnowo, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi d/s oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-04-2009 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2009 14:01