herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/20/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 04 maja 2009 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/20/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 04 maja 2009 r.


w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

Na podstawie § 6 ust. 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Danutę Tomecką na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

§ 2. Koordynator gminny odpowiedzialny jest za szkolenie operatorów  obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne tych komisji.

§ 3. Zadania koordynatora gminnego stanowią załącznik nr 1.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr II/20/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 04 maja 2009 r.

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,
 2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 3. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
 4. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,
 5. udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
 6. dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definiujących dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
 7. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 8. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi rejonowemu,
 9. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi rejonowemu,
 10. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),
 11. przekazanie do koordynatora rejonowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
 12. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:
  1. przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
  2. zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora rejonowego, w tym usterek i awarii
  3. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
  4. przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
  5. przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-05-2009 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 20-05-2009 08:34