herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/27/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2009 w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/27/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 maja  2009

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2009 roku.

Na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku / Dz. U.  z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r.  Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100/ zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.021 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.021 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10.021 zł
  § 4810 Rezerwy 10.021 zł

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  10.021 zł

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 10.000 zł
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 10.000 zł
  § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10.000 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 21 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 21 zł
  § 3119 Świadczenia społeczne 21 zł

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-06-2009 11:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2009 11:24