herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXX
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 czerwca 2009 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2009 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/172/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2009 – druk nr 1/XXX;
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku – druk nr 2/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. - druk nr 3/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i zabudowań gospodarczych w drodze bezprzetargowej - druk nr 4/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej - druk nr 5/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie dotyczącego zmiany uchwały nr VI/76/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - druk nr 6/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XX/153/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. - druk nr 7/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę na okres 10 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy - druk nr 8/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/118/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Kartno” – druk nr 9/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 marca 2008 r. dot. uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Żelisławiec” – druk nr 10/XXX
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” – druk nr 11/XXX.
  1. dyskusja;
  2. podjęcie uchwały.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie gminy w roku 2008 (w tym: wykonanie budżetu)
 20. Sprawozdanie z działalności bibliotek: w Starym Czarnowie i Kołbaczu za rok 2008 (w tym: wykonanie budżetu).
 21. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-06-2009 15:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2009
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-06-2009 07:38