herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/35/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR II/35/09
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 czerwca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Egzaminacyjną w składzie:

  • Angelika Jagła – przedstawiciel organu prowadzącego -Przewodniczący Komisji
  • Stanisław Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu – członek komisji
  • Urszula Majdan – Ekspert
  • Robert Kamiński - Ekspert
  • Elżbieta Wysocka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 2. Celem prac Komisji, o której mowa w § 1 jest przeprowadzenie egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Pani Małgorzaty Bogumiły Palus w dniu 26 czerwca 2009 r., o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Wynagrodzenie dla ekspertów wynosi – 110,00 zł brutto.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-07-2009 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2009
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2009 12:08