herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXIII
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 6 października 2009 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy z dnia 31.08.2009 r. i XXXII Nadzwyczajnej Sesji z dnia 09.09.2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – druk 9/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/152/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 września 2008 r. - druk nr 1/XXXIII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Kartno w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz. nr 128/6, 128/7, 128/10 ) - druk nr 2/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kartno w drodze bezprzetargowej ( dot. dz. nr 128/9 ) - druk nr 3/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Glinna w drodze przetargu nieograniczonego ( dot. dz. nr 289/13 ) - druk nr 4/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno części nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Żelisławiec ( dot. części dz. nr 142/4 ) - druk nr 5/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Żelewo w Gminie Stare Czarnowo - druk nr 6/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009r. -druk nr 7/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – druk nr 8/XXXIII;
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 17. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w I półroczu 2009 r. ( w tym wykonanie budżetu) - druk nr 10/XXXIII;
  • dyskusja;
 18. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych;
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 20. Wolne wnioski;
 21. Zakończenie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-10-2009 14:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2009 14:25