herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXIV
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 27 marca 2006 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo -

 1. Otwarcie XXXIV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. z dnia 06 i 21lutego 2006 r.
 3. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o stanie finansowym gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kupno nieruchomości położonej w miejscowości Żelisławiec,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji pola golfowego w miejscowości Binowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Gminy Stare Czarnowo,
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za 2005r.
  1. dyskusja.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2006.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Informacja z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Kołbaczu za 2005 r.
  1. dyskusja.
 15. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji w II pół. 2005r. / w tym wykonanie budżetu za 2005 r./,
  1. dyskusja.
 16. Informacja z działalności przeciwpożarowej na terenie gminy w II pół. 2005r. /w tym wykonanie budżetu za 2005 r. /,
  1. dyskusja.
 17. Zapytania sołtysów.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 06-04-2006 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2006 15:13