herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

Porządek obrad XXXV
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 28 kwietnia 2006 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo –

 1. Otwarcie XXXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji tj. z dnia 27 marca 2006 r.
 3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady;
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stare Czarnowo za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
  1. przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej,
  2. stanowiska komisji,
  3. opinia RIO dot. sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r. oraz wniosku komisji rewizyjnej,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2006 r.
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/5 o pow.1584 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej w Starym Czarnowie (dot. dz. nr 494/2 o pow.114 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Starym Czarnowie w drodze przetargu nieograniczonego (dot. dz.nr 494/1 o pow. 0,2401ha i dz. nr 494/4 o pow. 0,2385 ha);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żelewie (dot. nr 199/1 o pow.500 m2);
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zamiany działki nr 494/7 stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo na działkę nr 438/4 będącej własnością osoby fizycznej;
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy St.Czarnowo;
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo
  1. stanowiska komisji,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i wykonania budżetu za 2005 r.
 17. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie za 2005 r. ( w tym wykonanie budżetu).
 18. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie – filia w Kołbaczu za 2005r. ( w tym wykonanie budżetu).
 19. Zapytania sołtysów.
 20. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 10-05-2006 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-05-2006
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-09-2006 12:49