herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXV
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 13 listopada 2009 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXV sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy z dnia 06.10..2009 r. i XXXIV Nadzwyczajnej Sesji z dnia 12.10.2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2010 – druk nr 1/XXXV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej - druk nr 2/XXXV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2010 - druk nr 3/XXXV
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych - druk nr 4/XXXV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Stare Czarnowo- druk nr 5/XXXV;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych;
 14. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 15. Wolne wnioski;
 16. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2009 09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2009 09:36