herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVI
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 29 grudnia 2009 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXVI sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy z dnia 13.11.2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym:
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r. – druk nr 2/XXXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 - druk nr 1/XXXVI;
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Żelisławiec nad jeziorem Glinna w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 3/XXXVI,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Binowo – druk nr 4/XXXVI,
  1. dyskusja,
  2.  podjęcie uchwały.
 12. Opinia Rady Gminy Stare Czarnowo w sprawie posadowienia (lokalizacji ) wagi najazdowej na działce nr 156 obręb Kartno,
  1. dyskusja,
  2. opinia.
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 14. Wolne wnioski;
 15. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 30-12-2009 09:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-12-2009
Ostatnia aktualizacja: - 30-12-2009 09:37