herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVII
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 27 stycznia 2010 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXVII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Gminy z dnia 29.12.2009 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  1. posiedzenia komisji
  2. sprawozdania z działalności komisji Rady w II półroczu 2009r.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. – druk nr 1/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 r. – druk nr 2/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2010 r. – druk nr 3/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2010 r. – druk nr 4/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2010 r.– druk nr 5/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2010 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego – druk nr 6/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Czarnowie za rok 2009 - druk nr 9/XXXVII,
  • dyskusja.
 15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 7/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej – druk nr 10/XXXVII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

 

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 27-01-2010 08:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2010 08:43