herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/1/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 08 stycznia 2010 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr II/1/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 08 stycznia 2010 r.

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  5.000 zł

Dział

Rozdział

Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia

- 5 000,00

75818

  Rezerwy ogólne i celowe - 5 000,00
4810 Rezerwy - 5 000,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo

5 000,00

01030   Izby rolnicze 5 000,00
4810 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-02-2010 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-02-2010 13:52