herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIA Nr II/4/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 19 lutego 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIA Nr II/4/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 19 lutego 2010


w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
801     Oświata i wychowanie 0,00
80104   Przedszkola 0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 26-02-2010 08:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2010
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2010 08:04