herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/6/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

ZARZĄDZENIE Nr  II/6/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 lutego 2010 r.

 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 104 § 1 i 1042 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 i Nr 106,poz. 668, Nr 113, poz. 717,   z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127,  Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99,   poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805,  z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398;  z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615,  z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288, z 2008 r.  Nr 93, poz. 586, Nr 237, poz. 1654, Nr 223, poz. 1460, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) ustala się  co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie Regulamin Pracy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Z dniem 15.03.2010 roku traci moc Zarządzenie Nr 2 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 10.08.1998r. w sprawie przyjęcia Zakładowego Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3. Z dniem 15.03.2010 roku traci moc Zarządzenie Nr II/47/2008r. Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników tj. od dnia  15 marca 2010 r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 01-03-2010 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 01-03-2010 08:34