herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXVIII
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 17 marca 2010 r. godz. 1200
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXVIII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Gminy z dnia 27.01.2010 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2010 r. oraz zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 1/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 1a/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Gryfińskiego – druk nr 2/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.( dot. kwoty 1.500 zł) – druk nr 3/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury opracowania i realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Czarnowo – druk nr 4/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 r.( dot. kwoty 313.853 zł) – druk nr 5/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 r. - druk nr 6/XXXVIII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 15. Informacja z wykonania budżetu  Zespołu Szkół w Kołbaczu w 2009 r.- druk nr 7/XXXVIII.
  • dyskusja.
 16. Informacja z działalności przeciwpożarowej w Gminie Stare Czarnowo w roku 2009 (w tym; wykonanie budżetu)- druk nr 8/XXXVIII.
  • dyskusja.
 17. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2009.
  • dyskusja.
 18. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-03-2010 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-03-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-03-2010 14:15