herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/14/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie: powołania Koordynatora oraz Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz wyznaczenia jej składu osobowego.

ZARZĄDZENIE Nr II/14/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 29 marca 2010r.


w sprawie: powołania Koordynatora oraz Komisji Koordynacyjnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz wyznaczenia jej składu osobowego.

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, i Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Koordynacyjną Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w składzie:

 1. Arkadiusz Łysik Sekretarz Gminy- Koordynator WPI, Przewodniczący Komisji
 2. Agata Baran Skarbnik Gminy -Zastępca Przewodniczącego Komisji;

Członkowie Komisji:

 1. Stanisław Nowak- Dyrektor ZS w Kołbaczu
 2. Elżbieta Adrabińska- Kierownik GOPS w Starym Czarnowie
 3. Bożena Sarna – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowie
 4. Dorota Adamska- Inspektor ds. rozwoju regionalnego i promocji gminy
 5. Kazimierz Nowicki- Inspektor ds. gospodarki przestrzennej i drogownictwa
 6. Bogdan Adrabiński- Podinspektor ds. gospodarki gruntami
 7. Natalia Szulc – Andrysiak- Podinspektor ds. oświaty, kultury, rekreacji i zdrowia

§ 2. Zadaniem Komisji Koordynacyjnej jest:

 1. Ocena merytoryczna wniosków aplikacyjnych;
 2. Sporządzenie list zadań, które kwalifikują się do zamieszczenia  w WPI
 3. Opracowanie wstępnej wersji WPI;
 4. Opracowanie Projektu WPI i przekazanie do zaopiniowania przez Komisje Rady Gminy

§ 3. Ustala się termin rozpoczęcia prac Komisji Koordynacyjnej na dzień 31 marca 2010

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-03-2010 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2010
Ostatnia aktualizacja: - 29-03-2010 13:58