herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XXXIX
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 20 kwietnia 2010 r. godz. 1300
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XXXIX sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 17.03.2010 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo ( dot. 2009r.)- druk nr 1/XXXIX,
  1. opinia Składu Orzekającego RIO w Szczecinie o sprawozdaniu,
  2. opinie stałych komisji Rady o wykonaniu budżetu za rok 2009,
  3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stare Czarnowo za 2009r.
  4. opinia Składu Orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej;
  5. dyskusja;
  6. podjęcie uchwały
 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie lokali mieszkalnych z Instytutu Zootechniki w Krakowie położonych w miejscowości Kołbacz i Dębina – druk nr 2/XXXIX,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo – druk nr 6/XXXIX.
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały
 11. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie w roku 2009 (w tym wykonanie budżetu ) i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w roku 2010 – druk nr 3/XXXIX,
  • dyskusja
 12. Informacja z działalności Gminnego Ludowego Klubu Sportowego ,,FAGUS’’ i rekreacji na terenie Gminy Stare Czarnowo w roku 2009 ( w tym wykonanie budżetu ) – druk nr 4 i 5/XXXIX,
  • dyskusja
 13. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-04-2010 13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-04-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 09-04-2010 08:28