herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/16/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w związku z zarządzonymi na dzień 25 kwietnia 2010 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 8,

ZARZĄDZENIE Nr II/16/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w związku z zarządzonymi na dzień 25 kwietnia 2010 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 8,

Na podstawie § 2 ust. l uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 stycznia 2007r. w sprawie zakresu zastosowania techniki elektronicznej przez terytorialne i obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów sejmiku województwa oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast w toku kadencji 2006-2010 zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Danutę Tomecką na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniającymi do Rady Gminy w okręgu wyborczym Nr 8,

§ 2. Koordynator gminny odpowiedzialny jest za obsługę systemu informatycznego terytorialnej komisji wyborczej i wsparcie techniczne komisji.

§ 3. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr l do Zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Załącznik Nr l do Zarządzenia
Nr 11/16/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 marca 2009 r.

 

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

  1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora rejonowego,
  2. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,
  3. potwierdzenie odbioru haseł przewodniczącego gminnej komisji wyborczej ,
  4. przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej,
  5. zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem,
  6. sporządzenie projektów obwieszczeń, wprowadzenie i aktualizacja danych o obwodach głosowania i o okręgach wyborczych,
  7. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi rejonowemu,
  8. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi rejonowemu,
  9. pro wadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane zgłaszane uwagi do działania programu do koordynatora rejonowego, w tym usterek i awarii,
  10. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-04-2010 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2010 14:07