herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XL/280/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasd i trybu umarzania, odraczania zapłaty oraz rozkładania na raty werzytelności Gminy Stare Czarnowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych zależności bużetowych o charakterze publiczno-prawnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych