herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/20/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/20/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 229.835,42 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010         Rolnictwo i łowiectwo 229 835,42
01095    Pozostała działalność 229 835,42
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 229 835,42

Razem:

229 835,42

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 229.835,42 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010       Rolnictwo i łowiectwo 229 835,42
01095    Pozostała działalność 229 835,42
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 306,58
4300 Zakup usług pozostałych 200,00
4430 Różne opłaty i składki 225 328,84

Razem:

229 835,42

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 08:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 08:00