herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/23/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 13 maja 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr II/23/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 13 maja 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 0,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 126,30
4120 Składki na Fundusz Pracy - 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 5 305,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 592,30
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 039,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90003   Oczyszczanie miast i wsi 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg - 7 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 500,00
90095   Pozostała działalność - 2 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 10 000,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4270 Zakup usług remontowych - 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-07-2010 08:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2010 08:15