herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/47/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2010 w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu.

ZARZĄDZENIE Nr II/47/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z  dnia 30 września 2010


w sprawie ustalania opłat za korzystanie z gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1  Udostępnianie do korzystania z sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kołbaczu i pobieranie opłat z tego tytułu należy do dyrektora Zespołu Szkół w Kołbaczu, bądź upoważnionego przez niego pracownika.

§ 2

 1. Za korzystanie z sali gimnastycznej ustala się stawki:
  1. organizacja imprez niekomercyjnych dla osób zamieszkujących Gminę Stare Czarnowo - 20,00 zł - 40,00 zł
  2. organizacja imprez niekomercyjnych dla osób spoza Gminy Stare Czarnowo – 60,00 zł - 80,00 zł
  3. organizacja imprez komercyjnych dla osób zamieszkujących Gminę Stare Czarnowo - 90,00 zł - 120,00 zł
  4. organizacja imprez komercyjnych dla osób spoza Gminy Stare Czarnowo – 130,00 zł - 150,00 zł
  5. organizacja imprez masowych – 300,00 zł – 500,00 zł
  6. do powyższych kwot należy doliczyć podatek według obowiązujących przepisów
  7. opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej określone w § 2 pkt 1 /a)-e)/ obowiązują za każdą godzinę /60 minut/korzystania z sali.

§ 3 W przypadku korzystania przez okres dłuższy niż jednorazowe wynajęcie, korzystający z gminnej sali gimnastycznej zawierają umowę określającą prawa i obowiązki stron, godziny korzystania z obiektu, okres trwania umowy oraz sposób i termin dokonywania zapłaty.

§ 4 Opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej określone w § 2 korzystający uiszczają w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przy ul Św. Floriana 10 bądź przelewem na rachunek bankowy.

§ 5 Sala gimnastyczna może być wynajmowana bezpłatnie na uroczystości, imprezy, turnieje i zajęcia promujące gminę lub mające szczególne znaczenie dla społeczności gminy Stare Czarnowo.
Zgodę na bezpłatne wynajęcie Sali gimnastycznej udziela Dyrektor Zespołu Szkół w Kołbaczu.

§ 6 Wszyscy najemcy sali gimnastycznej są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem oraz jego bezwzględnego przestrzegania. Regulamin stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 7 Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół w Kołbaczu.

§ 8 Zarządzenie obowiązuje od dnia 01.10. 2010r.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2010 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2010 14:36