herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II /49/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu kuchni oraz zastawy stołowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

DOKUMENT ARCHIWALNY

ZARZĄDZENIE  Nr II /49/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 października 2010 r.


w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu kuchni oraz zastawy stołowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 tekst jednolity; z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003r. nr 80, poz. 717, nr 167, poz. 1759; z 2005r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218; z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458)

§ 1 Za wynajem kuchni wraz z naczyniami obowiązują następujące stawki:

  • Wesela i zabawa sylwestrowa 600,00 zł , ogółem 6 dni, kaucja 200,00 zł
  • komunie, zabawy i inne uroczystości- 200,00 zł, kaucja 100,00 zł
  • spotkania, zebrania – 100,00 zł, kaucja 50zł
  • wypożyczenie naczyń / 1 doba – komplet tj. talerze, sztućce (4 szt.) i szklanki (3 szt.)- 1 zł/
  • wypożyczenie stołu- 3 zł/doba, krzesło- 2zł/doba
  • imprezy ogólno gminne na rzecz społeczeństwa- bezpłatnie.

§ 2 Za brakujące i zniszczone naczynia pobierana będzie opłata- równowartość naczyń.

§ 3 Wynajmujący pomieszczenia przynależące do świetlicy  zobowiązany  jest  do  utrzymania  porządku i  czystości w świetlicy oraz uporządkowania najbliższego otoczenia świetlicy po jej  opuszczeniu, a także odpowiada za  bezpieczeństwo osób podczas  użytkowania świetlicy w trakcie uroczystości, imprezy lub spotkania.

§ 4 Opłata za energię elektryczną i gaz według wskazań licznika.

§ 5 Opłaty i kaucje należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo przed wynajęciem Sali i wypożyczeniem naczyń. Kaucję należy wpłacić w ciągu 7 dni po otrzymaniu pisemnej zgody. W razie rezygnacji kaucja nie podlega zwrotowi.

§ 6 Do opłat wymienionych w §1 i 5 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.

§ 7 W uzasadnionych przypadkach zwalnia się z opłat lub je zmniejsza. Zwolnienie lub zmniejszenie opłat dotyczy §1.

§ 8 Traci moc zarządzenie nr II/65/09 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30.11.2009 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu kuchni oraz zastawy stołowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie

§ 9 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. sekretariatu.

§ 10 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 05-10-2010 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 12-04-2013 07:47