herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/45/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/45/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 września 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750       Administracja publiczna 0,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 20,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 20,00
75095    Pozostała działalność 0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 895,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 895,00
801       Oświata i wychowanie 0,00
80101    Szkoły podstawowe 10 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
80104    Przedszkola - 10 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00
851        Ochrona zdrowia 0,00
85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 73,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73,00
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109    Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 600,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-10-2010 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2010 14:13