herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/46/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

ZARZĄDZENIE  Nr II/46/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 września 2010 r.

 

w sprawie: rozdysponowania rezerwy budżetowej z 2010 roku.

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U.  z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę  9.230 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
758     Różne rozliczenia - 9 230,00
75818   Rezerwy ogólne i celowe - 9 230,00
4810 Rezerwy - 9 230,00

§ 2 Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę  9.230 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750      Administracja publiczna 6 300,00
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00
756       Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 930,00
75647    Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 2 930,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 430,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 12-10-2010 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2010
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2010 14:13