herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad XLII
Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 10 listopada 2010 r. godz. 930
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10

 1. Otwarcie obrad XLII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy z dnia 03.09.2010 r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym oraz z upływającej kadencji Rady Gminy 2006-2010r.
 4. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone (na piśmie) na poprzedniej sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zapytania sołtysów.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 1/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 8/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2010 – druk nr 9/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 i poboru podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso – druk nr 2/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2011– druk nr 3/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011 – druk nr 4/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Gryfino w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino – druk nr 5/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w części obrębów Kartno i Żelisławiec – druk nr 6/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Stare Czarnowo – druk nr 7/XLII,
  1. dyskusja
  2. podjęcie uchwały.
 18. Informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2010r.
 19. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-10-2010 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2010
Ostatnia aktualizacja: redaktor 23-11-2010 11:48