herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

OBWIESZCZENIE zawiadamia, że sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 pok. 27 w godzinach pracy urzędu.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Stare Czarnowo, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zawiadamia, że sporządzony spis wyborców dla potrzeb wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów Wójta Gminy, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10 pok. 27 w godzinach pracy urzędu.

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości osoby w spisie i polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu albo, że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie. Druki wniosków o udostępnienie spisu znajdują się na stanowiskach meldunkowych.

Wójt Gminy Stare Czarnowo
Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-11-2010 15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 08-11-2010 15:50