herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/51/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 października 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/51/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 15.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
751       Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 756,00
75109    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 15 756,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 756,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 15.756 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 756,00
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 15 756,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 780,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 789,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 995,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 192,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-11-2010 20:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2010 20:13