herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/53/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/53/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 48.674 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852      Pomoc społeczna 37 993,00
85216   Zasiłki stałe 4 703,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 703,00
85295   Pozostała działalność 33 290,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 290,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10 681,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 10 681,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 10 681,00
Razem: 48 674,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 48.674 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 37 993,00
85216   Zasiłki stałe 4 703,00
3110 Świadczenia społeczne 4 703,00
85295   Pozostała działalność 33 290,00
3110 Świadczenia społeczne 33 290,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 10 681,00
85415   Pomoc materialna dla uczniów 10 681,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 10 681,00

Razem:

48 674,00

§ 3 . Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 21-11-2010 20:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 21-11-2010 20:15