herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR I /1 /10
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 2 grudnia 2010 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo został wybrany radny Kazimierz Mendak.

§ 2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA OBRAD

Bogumiła Cioch

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 13-12-2010 08:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 13-12-2010 08:45