herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR II/3/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji doraźnej

UCHWAŁA NR II/3/10
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 10 grudnia 2010 r.


w sprawie powołania komisji doraźnej

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675) oraz § 55ust.1 statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007r. Nr 61. poz.973 i 974; z 2008r.Nr 100, poz.2261 i 2262; z 2009r. Nr 10, poz.397) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się komisję doraźną do spraw opracowania zmian w Statucie Gminy Stare Czarnowo w składzie czteroosobowym.
 2. W skład komisji wchodzą następujący radni;
  1. Cioch Bogumiła,
  2. Szajewski Łukasz
  3. Kukawka Piotr
  4. Krzemień Grzegorz

§ 2. Komisja na swoim posiedzeniu, ze swego grona dokona wyboru  przewodniczącego komisji.

§ 3.

 1. Przedmiotem działania komisji będzie opracowanie zmian w Statucie Gminy Stare Czarnowo.
 2. Opracowane zmiany w Statucie Gminy komisja przedstawi Radzie Gminy Stare Czarnowo w formie projektu uchwały w terminie do dnia 31 marca 2011r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II /3/10
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2010r,

Zgodnie z art.21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) powołuje się komisje stałe i doraźne do określonych zadań.
Powołanie komisji doraźnej jest związane z potrzebą ujednolicenia Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego w dniu 17 lutego 2003r. Uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo.
W okresie od momentu uchwalenia statutu dokonano w nim szereg zmian uchwałami Rady Gminy
W związku z powyższym jest niezbędne uaktualnienie zapisów.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-12-2010 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 16-12-2010 10:21