herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR III/7/10 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 20 grudnia 2010 r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.,230, Nr 106, poz.,675) oraz § 55, § 56 pkt 4, § 69 ust.1 i 3 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007r. Nr 61, poz.973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262; z 2009 r. Nr 10, poz.397) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie pięcioosobowym.
 2. W skład komisji wchodzą następujący radni:
  1. Cioch Bogumiła
  2. Rusinek Joanna
  3. Kukawka Piotr
  4. Marczewska Renata
  5. Krzemień Grzegorz

§ 2. Komisja na swoim posiedzeniu, ze swego grona dokona wyboru Zastępcy przewodniczącego komisji.

§ 3. Zasady i tryb działania komisji określa statut gminy oraz coroczny plan pracy przyjmowany przez Radę Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 23-12-2010 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2010 08:22