herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR II/63/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR II/63/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 12.196 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 12 196,00
85212

 

  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 196,00
2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację  zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 12 196,00

Razem:

12 196,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 12.196 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 12 196,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 12 196,00
3110 Świadczenia społeczne 12 196,00

Razem:

12 196,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:41