herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/9/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo

UCHWAŁA NR IV/9/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stare Czarnowo na lata 2011 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stare Czarnowo w latach 2011 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 11:16