herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007r. Nr 61, poz.973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262; z 2009 r. Nr 10, poz.397)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr IV/16/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 stycznia 2011r.

Plan Pracy
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stare Czarnowo
na 2011r.

I kwartał 2011r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2011,
 2. Analiza przedstawianego projektu budżetu;
  • wypracowanie opinii.
 3. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesji przez Wojta,
 4. Tematy pracy komisji;
  1. zapoznanie się z regulaminem Komisji Rewizyjnej, zasady pracy
   Planowane spotkanie - koniec miesiąca lutego 2011r
  2. analiza funduszy soleckich na 2011r.
  3. zapoznanie się z działalnością OPS w Starym Czarnowie.
   Planowane spotkanie - miesiąc marzec 2011r

II kwartał 2011r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesji przez Wojta,
 2. Tematy pracy komisji;
  1. analiza wykonania budżetu za rok 2010,
   Planowane spotkanie - miesiąc kwiecień 2011r
  2. analiza planowanych i wykonanych przychodów i wydatków przez klub „Fagus - ewidencja wyposażenia
 3. Na podstawie opinii poszczególnych stałych komisji opracowanie;
  1. opinii o wykonaniu budżetu do RIO,
  2. wniosku do RIO w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta.

III kwartał 2011r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesji przez Wojta,
 2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011r.
  Planowane spotkanie - miesiąc lipiec 2011r.
 3. Tematy pracy komisji ;
  1. analiza zadania inwestycyjnego,
   - kanalizacja w Starym Czarnowie.
   Planowane spotkanie - miesiąc lipiec 2011r.
  2. analiza wydatków w Urzędzie Gminy i OSP.
   - zapoznanie się z wnioskami unijnymi.
   Planowane spotkanie -miesiąc sierpień 2011r.

IV kwartał 2011r.

 1. Wypracowanie opinii w sprawie projektów uchwał przedstawianych na sesji przez Wojta,
 2. Prace nad uchwaleniem;
  1. podatków na 2012r.
  2. budżetu gminy na 2012 r.
 3. Tematy pracy komisji;
  1. analiza wykorzystania funduszy soleckich,
  2. analiza wykonania dochodów i wydatków przez Klub sportowy „Fagus”
   Planowane spotkanie - miesiąc październik 2011r.

 

Komisja w składzie:

 1. Cioch Bogumiła - przewodnicząca komisji
 2. Krzemień Grzegorz - z-ca przewodniczącego
 3. Rusinek Joanna - członek
 4. Kukawka Piotr - członek
 5. Marczewska Renata - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 13:29