herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/19/11 RADA GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/19/11
RADA GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 ) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007r. Nr 61, poz.973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262; z 2009 r. Nr 10, poz.397)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr IV/19/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 stycznia 2011r.

Plan pracy
Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych
na 2011r.

I kwartał 2011r.

 1. Opracowanie planu pracy na rok 2011.
 2. Wyjazdowe posiedzenie Komisji celem wizytacji świetlic i placów zabaw na terenie gminy.
 3. Poznanie działalności bibliotek w Kołbaczu i Starym Czarnowie.
 4. Poznanie warunków pracy oraz zapoznanie się z budżetem Zespołu Szkół na rok 2011.
 5. Działalność klubu Sportowego FAGUS w czasie przerwy zimowej oraz „Orlika” w Starym Czarnowie.
 6. Zorganizowanie zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu RTV na rzecz świetlic wiejskich działających w Gminie Stare Czarnowo
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

II kwarta 2011r.

 1. Sprawozdanie z działalności bibliotek w Starym Czarnowie i Kołbaczu, wykorzystanie budżetu w kierunku wzbogacania księgozbioru.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Stare Czarnowo.
 3. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego FAGUS.
 4. Wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej.
 5. Działalność OPS w Gminie Stare Czarnowo.
 6. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji i za I półrocze 2011.
 7. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2011r.

 1. Przygotowanie Zespołu Szkół w Kołbaczu do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012
 2. Działalność Klubu Sportowego FAGUS.
 3. Przygotowanie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 4. Ocena realizacji zadań z zakresu kultury i rekreacji.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektu uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2011r.

 1. Wspieranie rodzin, w których występują zjawiska uzależnień, zapobieganie im i pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo i nieporadnym życiowo.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w jednostkach kultury, oświaty i świetlicach wiejskich.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.
 4. Opracowanie sprawozdania za II półrocze 2011.
 5. Działalność OSP w Gminie Stare Czarnowo.

 

Komisja w składzie:

 1. Marczewska Renata - przewodnicząca komisji
 2. Krzemień Grzegorz - czł.komisji
 3. Szajewski Łukasz - czł.komisji
 4. Kłosiński Grzegorz - czł.komisji
 5. Kopczyńska Stanisława - czł.komisji

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 13:32