herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/1/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE  Nr III/1/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     

Oświata i wychowanie

0,00
80104    Przedszkola 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00
926       Kultura fizyczna 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 25 000,00

Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 03-02-2011 08:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-02-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 27-04-2011 13:08