herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/2/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/2/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 stycznia 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
600       Transport i łączność 0,00
60016    Drogi publiczne gminne 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 3 500,00
4430 Różne opłaty i składki 3 500,00
750       Administracja publiczna 0,00
75022    Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 430,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 430,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 500,00
4300 Zakup usług pozostałych - 67,00
4580 Pozostałe odsetki 67,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 3 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 5 000,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801       Oświata i wychowanie 0,00
80101    Szkoły podstawowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 500,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 2 000,00
80110    Gimnazja 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 2 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 500,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 932,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 932,00
4260 Zakup energii 100,00
4300 Zakup usług pozostałych - 100,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852       Pomoc społeczna 0,00
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 226,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 226,00
85219    Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 1 800,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-03-2011 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 15-03-2011 09:51