herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/4/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 lutego 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/4/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 4 lutego 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Starym Czarnowie
852     Pomoc społeczna 0,00
  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
zadania zlecone
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 98,84
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 98,84
85219   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
zadania własne
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00

Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-03-2011 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 15-03-2011 10:01