herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/5/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 lutego 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/5/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 lutego 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010       Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01095    Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 600,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 600,00
750       Administracja publiczna 0,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 350,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 200,00
4430 Różne opłaty i składki 150,00
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412    Ochotnicze straże pożarne 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 200,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00
851       Ochrona zdrowia 0,00
85154    Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00
4300 Zakup usług pozostałych - 250,00
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
9009    Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 430,00
4270 Zakup usług remontowych 4 430,00
926       Kultura fizyczna 0,00
92601    Obiekty sportowe - 932,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 932,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 100,00
4260 Zakup energii 100,00
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej 932,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 250,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 800,00
4300 Zakup usług pozostałych - 318,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
852       Pomoc społeczna 0,00
85212    Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 93,93
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93,93
85219    Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 563,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 563,58
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 15-03-2011 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-03-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 15-03-2011 10:04