herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/7/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/7/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 9.570 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750       Administracja publiczna 9 570,00
75056    Spis powszechny i inne 9 570,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 570,00
  9 570,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 9.570 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
750       Administracja publiczna 9 570,00
75056    Spis powszechny i inne 9 570,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 406,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 967,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 157,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 240,00
  9 570,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-03-2011 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-03-2011 14:23