herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/8/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/8/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 54.367 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 367,00
90002   Gospodarka odpadami 54 367,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 54 367,00
  54 367,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 54.367 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 54 367,00
90002    Gospodarka odpadami 54 367,00
4300 Zakup usług pozostałych 54 367,00
  54 367,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 31-03-2011 14:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-03-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 31-03-2011 14:24