herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/9/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 marca 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE  Nr III/9/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16 marca 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
600       Transport i łączność 0,00
60016    Drogi publiczne gminne 0,00
4270 Zakup usług remontowych 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 300,00
700       Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095    Pozostała działalność 0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2,00
900       Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095    Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 650,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 650,00
926       Kultura fizyczna 0,00
92601    Obiekty sportowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 8 400,00
4260 Zakup energii 8 500,00
4270 Zakup usług remontowych - 100,00
92605    Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 110,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4270 Zakup usług remontowych 110,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-04-2011 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-04-2011 09:14