herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/13/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/13/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 16.045 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
854     

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 045,00

85415    Pomoc materialna dla uczniów 16 045,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 16 045,00
  16 045,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 16.045 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
854      

Edukacyjna opieka wychowawcza

16 045,00
85415     Pomoc materialna dla uczniów 16 045,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 045,00
  16 045,00

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-04-2011 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 07-04-2011 14:56