herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Porządek obrad

Porządek obrad VII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo
ustalony na dzień 11 maja 2011r. godz. 1330.
- sala Urzędu Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10.

 1. Otwarcie obrad VII sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24.03.2011r.
 3. Informacja o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym;
  • posiedzenia komisji,
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie finansowym Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów.
 8. Projekt uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 – druk nr 1/VII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2011r. – druk nr 11/VII
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 10. Projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinka byłej drogi krajowej nr 3 przebiegającej przez teren Gminy Stare Czarnowo kategorii drogi gminnej – druk nr 12/VII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 11. Projekt uchwały w sprawie diet dla sołtysów – druk nr 2/VII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – druk nr 5/VII,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 13. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska - druk nr 6/VII,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Zdrowia, Oświaty i Spraw Społecznych - druk nr 7/VII,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej ( dot. odwołania członka Komisji )– druk nr 3/VII,
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 16. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (dot. powołania członka Komisji ) – druk nr 4 /VII,
  1. zgłaszanie kandydatów
  2. podjęcie uchwały.
 17. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare Czarnowo – druk nr 8/VII,
  1. powołanie komisji skrutacyjnej,
  2. zgłaszanie kandydatów
  3. głosowanie tajne
  4. podjęcie uchwały.
 18. Projekt uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - druk nr 10/VII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wojta Gminy Stare Czarnowo – druk nr 9/VII.
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 20. Informacja z działalności Gminnego Klubu Sportowego Fagus i rekreacji na terenie Gminy za rok 2010 ( w tym; wykonanie budżetu) – druki nr 13 i 14/VII,
  • dyskusja.
 21. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Czarnowo oraz jej filii w Kołbaczu za rok 2010 ( w tym wykonanie budżetu) – druk nr 15 i 16/VII,
  • dyskusja.
 22. Odpowiedzi na zgłaszane interpelacje i zapytania radnych oraz sołtysów;
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Gminy Stare Czarnowo.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-04-2011 14:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-04-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 29-04-2011 16:17