herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/23/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 05 maja 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

ZARZĄDZENIE  Nr III/23/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 05 maja 2011 r.


w sprawie wskazania systemu wykonania czynności kancelaryjnych  w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie §1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 załącznika nr 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67) zarządzam, co następuje:

§ 1. Tradycyjny system wykonywania czynności kancelaryjnych jest podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.

§ 2.

  1. Na koordynatora czynności kancelaryjnych wyznaczam Marka Kamrowskiego.
  2. Do zadań koordynatora należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 09-05-2011 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-05-2011
Ostatnia aktualizacja: - 09-05-2011 12:10